Η εταιρεία μας ανέλαβε την παραγωγή καί διάθεση στην Ελλάδα του λεμονοστίφτη "ΕΠΟΣ" με καρφί από 1/1/2020.